Elevers rättigheter

Elevers rättigheter

Det är inte alltid lätt att veta hur en ska agera när en känner sig missförstådd eller felbehandlad i skolan. Men alla elever som går i skolan i Sverige har rättigheter. Rättigheterna styrs av olika lagar och förordningar som reglerar den svenska skolan. Det vanligaste lagarna som en pratar om inom skolan är skollagen, skolförordnigen,  grundskole- och gymnasieförordningen och läroplanen.

Frågor

Vanliga frågor
om elevers rättigheter

Du kan få svar på vad lagen säger om läxor, vad som egentligen gäller när det kommer till regler om mobiler och mobilförbud, hur betygssättning får och ska gå till och hur du som elev kan agera om du tycker att utbildningen är orättvis eller inte fungerar. Det är skolans ansvar att du som elev får en skolgång där du kan utvecklas och må bra!

Andra om elevers rättigheter

Det finns olika instanser som arbetar för att värna och upprätthålla elevers rättigheter. Här nedanför har vi samlat med information om var du som elev kan vända dig om du vill ha ytterligare stöd eller information om elevers rättigheter.

Diskrimineringsombudsmannen

DO.se Har bra information för dig som elev om bland annat olika typer av diskriminering och hur en anmälan av diskriminering går till.

Barn och elevombudet

På beo.skolinspektionen.se Kan du läsa om vad du kan göra om du känner dig otrygg eller kränkt i skolan.

Skolinspektionen

Skolinspektionen arbetar för att skolorna i Sverige följer lagar och regler som finns.

Bli medlem och engagera dig för en bättre och mer demokratisk skola