Elevers rättigheter

Alla elever som går i skolan i Sverige har rättigheter. Rättigheterna styrs av olika lagar. Det kan vara svårt att veta vad det innebär att ha rättigheter, vilka rättigheter man har och vad man gör om ens rättigheter inte uppfylls. På den här sidan har vi samlat information och verktyg för dig som är elev för att du lättare ska kunna känna igen och kräva dina rättigheter!

Aktuellt_

Vi söker elever för intervjuer

Vi söker elever som vill berätta om sina upplevelser och tankar kring rättigheter i skokan.

Drivkraft

Årets DRIVKRAFT kommer bland annat att fokusera på elevers rättigheter. Om du och din elevförening vill lära er mer om detta och hur man kan arbeta med det på skolan, eller helt enkelt vill träffa andra elever och utbyta erfarenheter är detta en träff för er!

FRÅGOR

VANLIGA FRÅGOR OM ELEVERS RÄTTIGHETER

Du kan få svar på vad lagen säger om läxor, vad som egentligen gäller när det kommer till regler om mobiler och mobilförbud, hur betygssättning får och ska gå till och hur du som elev kan agera om du tycker att utbildningen är orättvis eller inte fungerar. Det är skolans ansvar att du som elev får en skolgång där du kan utvecklas och må bra!

VART VÄNDER MAN SIG?

Det finns olika instanser som arbetar för att värna och upprätthålla elevers rättigheter. I första hand ska du vända dig till din skola, det är skolpersonalen som ansvarar för att dina rättigheter uppfylls. Om din skola inte agerar, kan du vända dig till andra instanser. Här nedanför har vi samlat information om var du som elev kan vända dig om du vill ha ytterligare stöd eller information om elevers rättigheter.

Skolinspektionen

Du kan kontakta Skolinspektionen om din skola inte följer reglerna som finns i skollagen. Till exempel om din skola inte har en likabehandlingsplan eller om du inte får den hjälp du behöver för att klara skolan

Barn och elevombudet (BeO)

Hit kan du vända dig om du blivit kränkt i skolan av en annan elev eller av en lärare. Kränkande behandling kan t.ex. vara elaka ord, hot, att någon sprider rykten om dig eller håller fast, slår eller sparkar dig. Det spelar ingen roll om det sker i person eller på nätet – det är din rätt att inte bli kränkt!

Barnombudsmannen (BO)

Hit kan du vända dig om du har frågor om de rättigheter som du har enligt barnkonventionen

Diskrimineringsombudsmannen

Tar emot anmälningar om du diskriminerats på grund av din ålder, kön eller könsidentitet, religion, etnicitet, funktionsvariation eller sexuella läggning

ARBETSMILJÖVERKET

Skolan är en arbetsplats där arbetsmiljölagen gäller. Där står det bland annat att skolan ska ha bra lokaler som är rena och ljusa. Om du tycker att din skolas lokaler inte är bra och du har pratat med rektor och kommunen men inte fått något svar kan du vända dig hit.

Bli medlem och engagera dig för en bättre och mer demokratisk skola