Elevråd och elevkårer

VÅRA UTBILDNINGAR

Heldag

En heldagsutbildning som riktar sig till alla elevråd på högstadiet och gymnasiet. Utbildningen fokuserar  på den kunskap elevråden behöver för att driva ett stabilt och engagerande arbete. Genom struktur och inkludering kan elevråd skapa ett hållbart elevinflytande på skolan.

 • Organisering av elevrådet 
 • Skoldemokrati
 • Framgångsfaktorer för elevråd och nulägesanalys 
 • Demokratiska möten och representation 
 • Gruppdynamik 
 • Påverkansarbete och projektledning 
 • Lagar och regler som omger skolan (skollagen, diskrimineringslagen, barnkonventionen m.fl.)
Antingen kommer vi till er skola eller är vi med digitalt. Utbildningen består av en blandning av föreläsningar, workshops, frågestunder och nulägesanalyser.

Medlemspris: 10 000 kr
Ej medlem: 20 000 kr

Utbildningen riktar sig till elever på både högstadiet och gymnasiet. Deltagarantal 5-50st. 

För frågor och bokning kontakta vår utbildningssamordnare Lara på lara@elevernasriksforbund.se eller ring henne på 070 – 718 88 06. 

Digital halvdag

En kortare grundutbildning som fokuserar på den kunskap elevråden behöver för att driva ett stabilt och engagerande arbete. Våra elevrådsutbildningar riktar sig till alla elevråd på högstadiet och gymnasiet, nya som etablerade. Genom struktur och inkludering kan elevråd skapa ett hållbart elevinflytande på skolan.

 • Organisering av elevrådet 
 • Skoldemokrati
 • Framgångsfaktorer för elevråd och nulägesanalys 
 • Demokratiska möten och representation 
 • Gruppdynamik 
 • Påverkansarbete och projektledning 
 • Lagar och regler som omger skolan (skollagen, diskrimineringslagen, barnkonventionen m.fl.)

Våra digitala utbildningar är interaktiva och likvärdiga i innehåll till de fysiska. Under den digitala utbildningen sitter eleverna och en vuxen tillsammans i ett klassrum och en utbildare från Elevernas riksförbund är via länk. Skolan får arbetsmaterial att skriva ut innan utbildningstillfället.

Efter utbildningen tilldelas alla deltagare ett intyg på att de genomfört utbildningen.

Utbildningen sker via den digitala mötesplattformen ZOOM.

Länk skickas ut i god tid innan utbildningen.

Instruktioner för att ladda ner och koppla upp till ZOOM finns som ett separat dokument.

Medlemspris: 8000 kr
Ej medlem: 16000 kr

Det går att boka utbildningen antingen fm (09:00-12:00 ) eller em. (13:00-16:00). Utbildningen riktar sig till elever på både högstadiet och gymnasiet. Deltagarantal 5-50st. 

För frågor och bokning kontakta vår utbildningssamordnare Lara på lara@elevernasriksforbund.se eller ring henne på 070 – 718 88 06. 

Projektledning

Smartare organisering handlar om hur elevrådet kan engagera alla elever på skolan genom att arbeta normkreativt. Under utbildningen fokuserar vi på hur elevrådet med hjälp av projekt och kommunikation kan bli mer synligt på skolan och skapa en bredare representation.

Styrelsearbete

Att vara med i en styrelse är både roligt och viktigt. Under denna utbildning får styrelsen praktiska verktyg för att skapa positiv förändring på skolan. Vi går igenom vad som händer på ett årsmöte, hur ni skriver en verksamhetsrapport och hur styrelsen kan arbeta under året. Vi lägger tid på att hitta smarta sätt att organisera styrelsen på så att kompetenser och intressen tas tillvara på.

Smartare
organisering

Smartare organisering handlar om hur elevrådet kan engagera alla elever på skolan genom att arbeta normkreativt. Under utbildningen fokuserar vi på hur elevrådet med hjälp av projekt och kommunikation kan bli mer synligt på skolan och skapa en bredare representation.