Elevrådsfonden

Har ditt elevråd, elevkår eller annan elevförening ett projekt, en idé eller något annat som ni vill genomföra på er skola, men ni saknar en liten budget för att genomföra det? Då kan ni söka finansieringsstöd via Elevrådsfonden!

Vad är Elevrådsfonden?

Elevrådsfonden är en pott med pengar som medlemmar hos Elevernas riksförbund kan ansöka ifrån. Fonden finns för att ni ska kunna genomföra idéer och få kunskap och verktyg som gör skolan bättre och roligare.

vem får söka?

Elevernas riksförbund delar ut ekonomiskt stöd till våra medlemsföreningar. Vi delar inte ut medel till enskilda personer.

Hur ansöker man?

För att ansöka om stöd från elevrådsfonden skickar ni in en ansökan i formuläret nedan. Där beskriver ni den verksamhet eller det projekt ni vill genomföra, hur den ska finansieras och vilka resultat ni vill uppnå.

vad krävs?

Från Elevernas riksförbund kan ni få stöd för verksamhet och projekt som syftar till att stödja, stärka och utveckla elevers och elevrådets idéer på skolan, till exempel genom att arrangera uppstartsaktiviteter, hålla en workshop eller anordna en temadag. För att beviljas stöd ska verksamheten eller projektet involvera så många elever på skolan som möjligt. Ansökningar ska vara i linje med Elevernas riksförbunds värdegrund.

En ansökan kan beviljas max 10% av den totala årliga elevrådsfonden.

Klicka dig vidare på knappen för att skicka in din ansökan!