Elevskyddsombud

våra utbildningar

Heldag

Vi på Elevernas riksförbund erbjuder skolor utbildningar för elevskyddsombud. Det innebär att vi lär ut den kunskap som behövs för att kunna påverka arbetsmiljön i skolan.

  • Skolan som arbetsmiljö med fokus på psykosocial  och fysisk arbetsmiljö.
  • Lagar och regler som omger skolan (Skollagen, diskrimineringslagen, Barnkonventionen mf.)
  • Trygghet och studiero
  • Praktiskt arbetsmijöarbete som skyddsrond och påverkansarbete.

Antingen kommer vi till er skola eller är vi med digitalt. Under elevskyddsombudsutbildningen arbetar våra utbildare med interaktiva metoder för att
uppmuntra diskussion och för att kunna föra en dialog med deltagarna. Det är viktigt för oss att eleverna får utrymme att våga föra diskussion kring de ämnen som lyfts under utbildningen.

Pris: 14 500 kr

För frågor och bokning kontakta vår utbildningssamordnare Lara på lara@elevernasriksforbund.se eller ring henne på 070 – 718 88 06. 

DIGITAL HALVDAG

Vi på Elevernas riksförbund erbjuder skolor utbildningar för elevskyddsombud. Det innebär att vi lär ut den kunskap som behövs för att kunna påverka arbetsmiljön i skolan.

  • Skolan som arbetsmiljö med fokus på psykosocial  och fysisk arbetsmiljö.
  • Lagar och regler som omger skolan (Skollagen, diskrimineringslagen, Barnkonventionen mf.)
  • Trygghet och studiero
  • Praktiskt arbetsmijöarbete som skyddsrond och påverkansarbete

Våra digitala utbildningar är interaktiva för att uppmuntra diskussion och för att kunna föra en dialog med deltagarna. Det är viktigt för oss att eleverna får utrymme att våga föra diskussion kring de interaktiva metoder ämnen som lyfts under utbildningen. De digitala utbildningarna är likvärdiga i innehåll till de fysiska.

Under den digitala utbildningen sitter eleverna och en vuxen tillsammans i ett klassrum och en utbildare från Elevernas riksförbund är via länk. Skolan får arbetsmaterial att skriva ut innan utbildningstillfället. 

Efter utbildningen tilldelas alla deltagare ett intyg på att de genomfört utbildningen.

Utbildningen sker via den digitala mötesplattformen ZOOM.

Länk skickas ut i god tid innan utbildningen. Instruktioner för att ladda ner och koppla upp till ZOOM finns som ett separat dokument.

Pris: 9 500 kr

Det går att boka utbildningen antingen fm (09:00-12:00 ) eller em. (13:00-16:00). Utbildningen riktar sig till elever på både högstadiet och gymnasiet. Deltagarantal 5-50st.  

För frågor och bokning kontakta vår utbildningssamordnare Lara på lara@elevernasriksforbund.se eller ring henne på 070 – 718 88 06.