Fokusfråga

Varje år på årsmötet, Elevrådskongressen, röstar våra medlemmar fram en fokusfråga för oss att arbeta med de kommande två åren. Här kan du läsa mer om dessa frågor och bli informerad om hur vi lyfter dem i skoldebatten. 

Spela videoklipp

Förbundsordförande Maja Sjögren, första vice förbundsordförande Anes Asic och andra vice förbundsordförande Vidar Ekman berättar om fokusfrågorna.

Vad är en fokusfråga?

Fokusfråga kallar vi den skolpolitiska fråga som våra medlemmar vill att vi fokuserar på i den nationella skoldebatten. Syftet med en skolpolitisk fokusfråga är att kanalisera en fråga eleverna valt till den nationella skoldebatten.

Frågan väljs in under två år där den under första året är det beredande och andra året är ett verkställande år. 

Vi vill skicka en tydlig signal till politiker och makthavare om vilka problem eleverna anser ska prioriteras i svensk skolpolitik!

Elevfokus på riktigt 2022-2023

På Elevrådskongressen 2021 röstade våra medlemmar fram ”Elevfokus på riktigt” som fokusfråga för 2022-2023. Tillskillnad från andra fokusfrågor innefattar denna fråga fem områden, som är: lärarbristen, psykisk hälsa, gymnaisebehörighet & gymnasieexamen, elevinflytande och trygghet & studiero. 

Anledningen till att dela upp fokusfrågan i områden, vilket skiljer sig från tidigare, är då vi anser att dessa fem områden är de som måste prioriteras för att uppnå Elevfokus på riktigt! För att säkerställa att alla områden lyfts var några av dem verkställande redan 2022 och resterande verkställs under 2023. 

2023- Elevinflytande och trygghet & studiero

I år är det dags med det verkställande arbetet för områdena elevinflytande och trygghet & studiero. Inför detta har vi tagit fram en kravlista där vi har samlat elevernas krav på vad som behövas göras inom dessa områden för att förbättra den svenska skolan!

Rapporter, undersökningar och framför allt vittnesmål från elever ger bilden av att den svenska skolan har blivit sämre. Det framkommer hur otryggheten i skolan växer sig stark och hur elevens rätt till inflytande inte alltid infrias på grund av kunskapsbrist om elevers rättigheter.

Följ oss på sociala medier för att ta del av det dagliga påverkansarbetet vi gör för att lyfta dessa frågor och krav. 

2022- Lärarbristen, psykisk hälsa, gymnasiebehörighet & gymnasieexamen

Eftersom att 2022 var ett valår så arbetade vi lite annorlunda, bland annat så lyftes det tydligt i ett Valmanifest vad eleverna krävde gällande dessa tre områden. Med Valmanifestet ville vi också tydligt meddela att vi kräver en valdebatt med Elevfokus på riktigt! Detta häfte delades ut till elever, makthavare, politiker och andra intresserade inför valet 2022.  

Inför valet spelade vi också in tre filmer tillsammans med elever på grundskolan och gymnasiet för att lyfta deras olika vittnesmål om hur områdena psykisk hälsa, lärarbristen och gymnasiebehörighet & gymnasieexamen påverkar dem dagligen. 

Medverkande i filmen var också dåvarande skolminister Lina Axelsson Kihlblom, ordförande för Sveriges Lärare och Malin Bruhn ledningsansvarig psykolog på Academedias grundskolor. 

Elevfokus på riktigt 2022- filmer

Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare. Marieta 18 år och Devansh 15 år.

Medverkande: Malin Bruhn, ledningsavsvarig psykolog på Academedias grundskolor. Marieta 18 år och Devansh 15 år.

Medverkande: Lina Axelsson Kihlblom, f.d. skolminister. Malcom 17 år, Miranda 18 år.

Lärarbristen - beredande

Lärarbristen valdes under Elevrådskongressen 2022 som fokusfråga för 2023-2024, vilket innebär att vi under detta år (2023) kommer arbeta beredande. Vi samlar in underlag och förbereder kampanjer inför nästa år. 

Är du elev och vill dela med dig av hur bristen på lärare i Sverige har påverkat din skolgång? Kontakta: astrid@elevernasriksforbund.se. Alla vittnesmål vi får in från elever samlar vi och tar med oss i vårt påverkansarbete, vi vill att det ska vara tydligt att det är elever som vet bäst hur det är att vara elev. Därför är era vittnesmål så viktiga! 

Har du frågor?

Förbundsordförande maja sjögren

maja.sjogren@elevernasrikforbund.se

Intresserad av samverkan?

Pressekreterare astrid othelius

astrid@elevernasrikforbund.se