Man trodde knappt att det kunde gå, men 2021 blev nästan ännu märkligare än 2020. Med fortsatt distansundervisning för många elever under första halvan av året och återgång till fysisk undervisning först i september. För närvarande är läget fortsatt ovisst med återinförda restriktioner och distansundervisningen skulle återigen kunna bli ett faktum om smittspridningen blir värre.

Vi på Elevernas riksförbund ser ett stort behov att lyfta elevers röster och upplevelser från 2021. Hur har ni elever mått under det gångna året, hur har det fungerat för er som engagerar er i elevråd. Har elevrådets verksamhet dött ut eller har det blivit fler digitala möten? Vad känner du som elev att du behöver under 2022 för att kunna göra din röst hörd och påverka din skolgång till det bättre? Vad behöver ni som driver elevråd?
Berätta för oss hur ni har haft det genom att svara på några korta frågor i formuläret!

Mellan den 26 december till och med den 31 december kommer vår Instagram och Facebook fyllas av vittnesmål från elever runt om i landet. Vi vill uppmärksamma makthavare och politiker om era upplevelser och de behov som ni ser för att elevinflytande och elevers välmående i skolan ska säkras.

Kontakta gärna oss för frågor eller mer information på info@elevernasriksforbund.se.