Hör ni mig

Vi på Elevernas riksförbund arbetar ständigt med att inkludera elever i vår verksamhet och hjälpa dem att höja sina röster i demokratin. Därför letar vi ständigt efter exempel på elevinflytande. För att främja vårt arbete med att inkludera elevers röster i demokratin har vi startat “Hör ni mig”, en serie där vi vill visa vilken inverkan elever verkligen kan och har på vårt samhälle.

I denna serie lyfter vi elever som identifierat ett problem i sin omgivning  och genomfört ett intiativ för att göra något åt det och/eller gjort fina insatser för andra unga. Med detta vill vi både uppmuntra och inspirerar andra elever och samtidigt hjälpa dem att synas och höras! 

Har du tips på elevinflytande? Hör gärna av dig till oss så vi kan uppmärksamma det! Skicka ett mejl till: astrid@elevernasriksforbund.se

HNM logga frilagd med rätt färger

December: advents special

För att fira att julen snart är här kommer vi ha en nedräkning tillsammans med er där vi vid varje advent visar upp ett nytt exempel på elevinflytande!

På första advent vill vi lyfta Hedda wisings elevråd, tillsammans med ordförande Cecilia hade vi en intervju där hon berättade om ett event de hade förra terminen. Tillsammans med flera partier, de bjöd in till skolan, och elever skapade elevrådet ett forum där skolans eleverna fick möjlighet att ställa frågor och lyssna på vad partierna drev för skolpolitik. Idén om detta grundades i att elevrådet kände att efter pandemin fanns det mycket att ta igen och kontaktade skolnämnden som hjälpte dem att få kontakt med politiker.

I forumet fick partierna möjlighet att presentera sin skolpolitik och vad som är viktigt för dem under 5 min och därefter fick eleverna ställa frågor. Elevrådet menar att alla elever ska få chansen att ta del av demokratin och inte bara elevrådet. Fokuset var på hur man gör skolan så bra som möjligt för alla elever. Ett riktigt toppen intiativ! Cecilia berättade också om vidare planer för hur man kan förbättra projektet till nästa gång då detta hade planerats med kort varsel.

Det var intressant att få lyssna på hur elevrådet utöver sitt engagemang och inflytande för att skapa demokratiska forum mellan politikerna och eleverna som påverkas av deras beslut!

Övre raden, från vänster till höger: Hertha- Trivselutskottsledare, Amirah, Elsa Hultin- Matutskottsledare, Cecilia- Ordförande, Kiron, Maximilian. Nedre raden: Ramlah- skol-if ledare & vice ordförande, Elly- sekreterare, Wilma Horn- Kulturutskottsledare & kassör, Jack- vice sekreterare, Nils.

Hedda wising

Något extra de berättade om var när de åkte till Rumänien och besökte flera andra elevråd för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter! Detta anordnade skolan via Erasmus och i december kommer ett elevråd från Rumänien besöka Hedda wising. Detta tyckte vi var en riktigt häftig möjlighet som elevrådet har fått tagit del av.

November

För novembers HNM hade vi en intervju med Frostaskolans elevråd där vi var nyfikna på att höra mer om deras temaveckor kallade rosa och blå veckan! Men vi fick också höra om mycket mer.

Den rosa och blå veckan görs för att uppmärksamma bröstcancer och prostatacancer på Frostaskolan, en insamling elevrådet har under hösten. De samlade in pengarna via skolans kiosk och uppmuntrade skolan att klä sig i blått och rosa för att skapa ännu mer uppmärksamhet till insamlingarna och fonderna. Vilken fin insats! När vi frågade om detta fick vi också veta att det är elevrådet som driver skolans kiosk genom att köpa in mackor, dricka etc. till kiosken för att sedan få tillbaka pengar genom den verksamheten. En super häftig grej att kunna göra om man har den möjligheten!

Något de också har gjort är att sponsra elevhälsan med fredagsfika, tillfällen där elever kan samlas och prata med skolsköterskan och kuratorn samtidigt som de har en härlig stund tillsammans. 

Det var fint att höra om deras elevinflytande och hur de använder sina röster och engagemang för att genomföra flera olika roliga projekt, större och mindre! Snyggt jobbat!

Frostaskolans elevråd

Oktober

Under oktober månad uppmärksammade vi ProCivitas Stockholms nystartade elevråd! I augusti/september besökte vi det då helt nystartade elevrådet för ett elevrådsbesök och hjälpte till senare vid deras årsmöte och för att prata om projekt samt stadgar. Detta som är en del av vårt föreningsstöd som finns tillgängligt för alla medlemmar. Efter detta blev vi nyfikna på det engagemang som krävs för att startat upp ett elevråd!

Tillsammans med ProCivitas genomförde vi två intervjuer, ett om hur elevrådet startades och om Skolvalet som genomfördes under september. 

I våras diskuterades trender och heteronormen på en lektion på ProCivitas Stockholm, Madeleine (medlem i elevrådet) var en av dem som var drivande i diskussionen. En lärare som tidigare haft tankar på att skolan borde ha ett elevråd såg hur driven hon var och frågade om hon var intresserad av att börja driva detta arbete. Madeleine pratade med sin vän och tillsammans startade det denna process!

Vid skolstart drog sedan själva arbetet igång med att få in medlemmar, skriva stadgar och allt annat. Ordet spred sig och på det första mötet samlades alla 13 medlemmar! Det fanns alltså många andra elever som delades deras driv, något som representanterna på intervjun pekade på. De var inte ensamma och det är därför som det är viktigt att inte vara rädd för att försöka starta upp de projekt man vill, då det med högsta sannolikhet finns någon annan som tänkt på samma sak!

En av de första saker de gjorde tillsammans var att verka som rösträknare under Skolvalet, en uppgift som skolan bad om hjälp med. Som röstmottagare satte de upp allt, tog emot röster och räknade sedan rösterna med lärare.

När vi frågade dem vad de tyckte om skolvalet var svaren lika;

  • Det var intressant att se hur valet gick till.
  • Det var en rolig och bra grej att ta del av innan det var dags att få rösta till riksdagen för första gången, även om det inte var i år för alla.

Att starta eller gå med i ett elevråd, är ett superbra exempel på hur man kan utöva sitt elevinflytande. Så vi frågade varför de i elevrådet valt att engagera sig. Svaren var: För att kunna prata om viktiga frågor som berör eleverna, att värna om elevers rättigheter, att utvecklas som person, bra erfarenhet, representera, för att göra skolan till en bättre plats och för att lära känna andra. Vi frågade också vilka tips de hade för att anordna och delta i aktiviteter på skolan, de svarade att man inte ska vara rädd för att komma med förslag och att ett samarbete med lärare kan vara till stor hjälp! 

Övre raden: Adam - ledamot, Sofia - ledamot, Tasnim - ledamot, Rey - ledamot, Alva - Sekreterare, Astrid - Vice sekreterare Nedre raden: Frida - ledamot, Madeleine - kommunikationsansvarig, Vivien - Orförande, Tilda - Vice ordförande, Ida - Kommunikationsansvarig. Saknas på bilden: Della - Ledamot, Carl-Hugo - Kassör.
Medlemmar i elevrådet tar emot röster under Skolvalet på ProCivitas Stockholm.

Juni

Bild: Från vänter till höger, Tor, Victor, Julia

Hur bra låter det inte med ett centralt elevråd som representerar grundskoleeleverna i din kommun? Det är precis vad som finns i Malmö! 

I en intervju med Victor, Julia och Tor, tre representanter från det nystartade centrala elevrådet, fick vi veta hur det kom till! Förslaget om ett centralt elevrådet kom från dåvarande grundskoledirektör och nu är det med elever från 15 olika skolor. Centrala elevrådet ska verka som en länk mellan förvaltning, nämnd och elever för att kunna föra fram elevernas röster!

Det är eleverna själva som arbetar fram alla strukturer för hur det ska fungera, från hur ofta de ska ses till bestämmelser som att inte ha någon ordförande, då de vill att alla skolor ska bli likvärdigt representerade.

Första förslaget de själva lagt fram syftar till att förändra schemaläggningen av prov i skolan, att lärarna måste använda en gemensam mall för att det inte ska bli för många prov samtidigt då detta är något som går ut över elevernas psykiska hälsa.

Maj

Under maj lyfte vi Dalsjöskolan och deras elevråd. I en intervju med Johan, ordförande och Alice, vice ordförande från Dalsjöskolans elevrådsstyrelse berättade de om initiativet att ta in pantkärl till skolan. På ett av deras möten tog de upp dem som förslag, dels ur ett miljöperspektiv men också som ett sätt att samla ihop pengar för att kunna köpa in saker till skolans elever. De beställde in 6 st i kartong för 30kr st från Pantameras hemsida och de får in ca 100kr i veckan från all pant som eleverna lägger i. 

Men de mötte också motstånd från elever på skolan- fyra av kärlen förstördes snabbt, något som Johan och Alice dock inte oroar sig över. De menar att kärlen är en ny grej som alla måste vänja sig vid och istället ska de beställa nya kärl som är håller bättre. Det finns olika varianter att välja på, men vissa kostar mer än andra. 

Deras intiativ visar att man kan påverka skolan på ett bra sätt som samtidigt ger tillbaka något till alla elever!

Vill ditt elevråd göra en likande grej? 
Här är Johan och Alice bästa tips! 

  • Att alltid lägga upp förslaget man har för styrelsen.
  • Våga fråga.
  • Följ upp ert intiativ för att se till att de genomförs.
Bild: från vänster till höger: Hanna, Agla, My, Joel, Moa, Klara och Alice. Med i elevrådsstyrelsen är också ordförande Johan.

april

Från vänster till höger: Sara- vice ordförande, Marieta- Ordförande & Oskar- sekreterare.

Tibbles elevråd samlade in 40 000 kr till de utsatta i Ukraina!

I en intervju med elevrådets ordförande Marieta Galstyan berättade hon om initiativet och hur de gick tillväga. Det startade med att de pratade mycket om kriget i skolan, både lärare och elever var berörda av situation. Så vid ett elevrådsmöten började de diskutera om på vilket sätt de skulle kunna hjälpa till. Då kom idén om att starta en insamling på skolan där pengarna går till UNHCR och deras arbete med att stötta de utsatta människorna som är offer för kriget.

Skolan och elevrådet spred information om den tre veckor långa insamlingen med hjälp av sociala medier, affischer och av lärare som berättade om den för sina klasser. De som ville/kunde donera scannade en QR-kod för att komma till insamlingen, där minimun var 20 kr. Utbildningskoncernen Cedergrenska hakade sedan och bestämde sig för att matcha summa skolan samlade in. Tillsammans donerade de 40 000 kr till de behövande till UNHCR och deras arbete.

Marieta gav också sina bästa tips till andra som vill starta en insamling

  • Se till att ditt elevråd syns på skolan.
  • Att tröskeln är låg för att vara med och bidra.
  • Att det inte finns andra insamling på skolan samtidigt.
  • Samla eleverna på skolan kring det gemensamma målet.
  • Ha inte så stor förvänta på hur mycket ni ska samla in. Varenda krona gör skillnad!

mars

Under mars lyfte vi Adam, som går i trean på Fryshusets gymnasium. Adam noterade att det finns en tystnadskultur om narkotikaanvändningen på sin skola. För att få en klarare bild av användningen skickade han ut en enkät till skolans elever. Frågorna i den rörde bland annat huruvida eleverna känner att de kan få stöd av skolan för att få hjälp att bli av med beroendet. 

Enkäten visade bland annat att eleverna känner att de behöver ett bättre stöd från vuxna/skolan, men även att de inte vågar prata om det med skolan i rädsla för konsekvenser. Eleverna vänder sig istället till varandra vilket blir väldigt tungt för de elever som får vara det stödet för sin vän. Konsekvenserna av att inte prata om detta tillräckligt i skolan och att det inte finns ett tydligt stöd påverkar alltså både elevers psykiska hälsa och även arbetsmiljön samt tryggheten i skolan. Adams initiativ belyser vikten av att lyssna på elever när det kommer till frågor som rör dem, då får man konkreta svar om vad de behöver!

Bild: Fryshuset Gymnasium Stockholm

Två av de frågor Adam ställde:

Resultatet från enkäten visade att: 

▪️ Eleverna känner en stor skam över droganvändandet.
▪️ Att det är ett stort mörkertal kring hur många det faktiskt är som brukar narkotika.
▪️ Att det finns ett skyddsnät men elever vågar inte använda sig av det i rädsla för att det ska bli allvarliga konsekvenser för att dem berättar. 
▪️ Det efterfrågas ett bättre stöd från skolan/vuxna.
▪️ Det blir en fråga om olika generationer, då man ser på problemet på helt olika sätt. Vilket också påverkar möjligheten att mötas.