Hör ni mig

Vi på Elevernas riksförbund arbetar ständigt med att inkludera elever i vår verksamhet och hjälpa dem att höja sina röster i demokratin.

För att främja vårt arbete med att inkludera elevers röster i demokratin har vi startat “Hör ni mig”, en ny serie där vi vill visa vilken inverkan elever verkligen kan och har på vårt samhälle.

Vi lyfter elever som identifierat ett problem i sin omgivning och genomfört ett intiativ för att göra något åt det. Med detta vill vi både uppmuntra och inspirerar andra elever och samtidigt hjälpa dem att synas och höras!  

HNM logga frilagd med rätt färger

Juni

Bild: Från vänter till höger, Tor, Victor, Julia

Hur bra låter det inte med ett centralt elevråd som representerar grundskoleeleverna i din kommun? Det är precis vad som finns i Malmö! 

I en intervju med Victor, Julia och Tor, tre representanter från det nystartade centrala elevrådet, fick vi veta hur det kom till! Förslaget om ett centralt elevrådet kom från dåvarande grundskoledirektör och nu är det med elever från 15 olika skolor. Centrala elevrådet ska verka som en länk mellan förvaltning, nämnd och elever för att kunna föra fram elevernas röster!

Det är eleverna själva som arbetar fram alla strukturer för hur det ska fungera, från hur ofta de ska ses till bestämmelser som att inte ha någon ordförande, då de vill att alla skolor ska bli likvärdigt representerade.

Första förslaget de själva lagt fram syftar till att förändra schemaläggningen av prov i skolan, att lärarna måste använda en gemensam mall för att det inte ska bli för många prov samtidigt då detta är något som går ut över elevernas psykiska hälsa.

Maj

Under maj lyfte vi Dalsjöskolan och deras elevråd. I en intervju med Johan, ordförande och Alice, vice ordförande från Dalsjöskolans elevrådsstyrelse berättade de om initiativet att ta in pantkärl till skolan. På ett av deras möten tog de upp dem som förslag, dels ur ett miljöperspektiv men också som ett sätt att samla ihop pengar för att kunna köpa in saker till skolans elever. De beställde in 6 st i kartong för 30kr st från Pantameras hemsida och de får in ca 100kr i veckan från all pant som eleverna lägger i. 

Men de mötte också motstånd från elever på skolan- fyra av kärlen förstördes snabbt, något som Johan och Alice dock inte oroar sig över. De menar att kärlen är en ny grej som alla måste vänja sig vid och istället ska de beställa nya kärl som är håller bättre. Det finns olika varianter att välja på, men vissa kostar mer än andra. 

Deras intiativ visar att man kan påverka skolan på ett bra sätt som samtidigt ger tillbaka något till alla elever!

Vill ditt elevråd göra en likande grej? 
Här är Johan och Alice bästa tips! 

  • Att alltid lägga upp förslaget man har för styrelsen.
  • Våga fråga.
  • Följ upp ert intiativ för att se till att de genomförs.
Bild: från vänster till höger: Hanna, Agla, My, Joel, Moa, Klara och Alice. Med i elevrådsstyrelsen är också ordförande Johan.

april

Från vänster till höger: Sara- vice ordförande, Marieta- Ordförande & Oskar- sekreterare.

Tibbles elevråd samlade in 40 000 kr till de utsatta i Ukraina!

I en intervju med elevrådets ordförande Marieta Galstyan berättade hon om initiativet och hur de gick tillväga. Det startade med att de pratade mycket om kriget i skolan, både lärare och elever var berörda av situation. Så vid ett elevrådsmöten började de diskutera om på vilket sätt de skulle kunna hjälpa till. Då kom idén om att starta en insamling på skolan där pengarna går till UNHCR och deras arbete med att stötta de utsatta människorna som är offer för kriget.

Skolan och elevrådet spred information om den tre veckor långa insamlingen med hjälp av sociala medier, affischer och av lärare som berättade om den för sina klasser. De som ville/kunde donera scannade en QR-kod för att komma till insamlingen, där minimun var 20 kr. Utbildningskoncernen Cedergrenska hakade sedan och bestämde sig för att matcha summa skolan samlade in. Tillsammans donerade de 40 000 kr till de behövande till UNHCR och deras arbete.

Marieta gav också sina bästa tips till andra som vill starta en insamling

  • Se till att ditt elevråd syns på skolan.
  • Att tröskeln är låg för att vara med och bidra.
  • Att det inte finns andra insamling på skolan samtidigt.
  • Samla eleverna på skolan kring det gemensamma målet.
  • Ha inte så stor förvänta på hur mycket ni ska samla in. Varenda krona gör skillnad!

mars

Under mars lyfte vi Adam, som går i trean på Fryshusets gymnasium. Adam noterade att det finns en tystnadskultur om narkotikaanvändningen på sin skola. För att få en klarare bild av användningen skickade han ut en enkät till skolans elever. Frågorna i den rörde bland annat huruvida eleverna känner att de kan få stöd av skolan för att få hjälp att bli av med beroendet. 

Enkäten visade bland annat att eleverna känner att de behöver ett bättre stöd från vuxna/skolan, men även att de inte vågar prata om det med skolan i rädsla för konsekvenser. Eleverna vänder sig istället till varandra vilket blir väldigt tungt för de elever som får vara det stödet för sin vän. Konsekvenserna av att inte prata om detta tillräckligt i skolan och att det inte finns ett tydligt stöd påverkar alltså både elevers psykiska hälsa och även arbetsmiljön samt tryggheten i skolan. Adams initiativ belyser vikten av att lyssna på elever när det kommer till frågor som rör dem, då får man konkreta svar om vad de behöver!

Bild: Fryshuset Gymnasium Stockholm

Två av de frågor Adam ställde:

Resultatet från enkäten visade att: 

▪️ Eleverna känner en stor skam över droganvändandet.
▪️ Att det är ett stort mörkertal kring hur många det faktiskt är som brukar narkotika.
▪️ Att det finns ett skyddsnät men elever vågar inte använda sig av det i rädsla för att det ska bli allvarliga konsekvenser för att dem berättar. 
▪️ Det efterfrågas ett bättre stöd från skolan/vuxna.
▪️ Det blir en fråga om olika generationer, då man ser på problemet på helt olika sätt. Vilket också påverkar möjligheten att mötas.