kandidera till styrelsen

Vill du vara med arbeta för att stärka elevers röster och för en bättre och mer demokratisk skola? Kandidera till vår förbundsstyrelse! På Elevrådskongressen 2022 väljs vår nya styrelse så skicka in din ansökan NU! Nedan kan ni läsa mer om varje position. 

Skicka in din kandidatur -->

Verksamhetsrevisor

Uppdraget att vara verksamhetsrevisorer innebär att du både granskar förbundsstyrelsens arbete men också stöttar förbundsstyrelsen genom att bland annat tolka stadgar. Verksamhetsrevisorerna är viktiga för organisationen och deras granskande funktion ser till att förbundsstyrelsen förvaltar förtroende från medlemmarna. Som verksamhetsrevisor behöver du vara nyfiken, redo för ett varierat uppdrag och gilla att samarbeta. 

Vi söker: 

  • högstadie- och gymnasieelever
  • engagerade personer 
  • personer som tycker det är kul att tolka stadgar eller har viljan att lära sig
  • personer som gillar att samarbeta och jobba med andra
 

valberedning

Valberedningens uppgift är att hitta nya kandidater till organisationens samtliga poster inför varje årsmöte. Ditt uppdrag som valberedare är varierat och består bland annat av att hålla intervjuer för blivande kandidater och skapa en god sammansättning människor till styrelsen. 

Vi söker:

  • högstadie- och gymnasieelever
  • drivna och engagerade personer 
  • personer som gillar att samarbeta och jobba med andra
 

Har du några frågor?

För frågor om att vara verksamhetsrevisor kontakta vår valberedning! Du når dem via mail på valberedning@elevernasriksforbund.se. 

För frågor om att sitta i valberedningen kontakta förbundsstyrelseledamot Isak Sörling, isak.sorling@elevernasriksforbund.se