Om oss

Elevernas riksförbund

Elevernas Riksförbund är en organisation av och för elever. Det betyder att förbundet utgörs av våra medlemmar som är elever och att vi verkar för deras intressen. Alla våra medlemmar är elevråd, elevkårer eller andra former av elevorganiseringar på övre grundskolan och gymnasiet. Varje medlemsförening har en röst på vårt årsmöte och de beslutar bland annat om vår verksamhet, om vilken poltik vi ska driva och vilka som ska sitta i styrelsen. Att vara medlem är ett sätt att både lyfta sin röst och att stärka elevperspektivet i den nationella skoldebatten genom en samlad elevrörelse!
VI finns för att samla och stärka elever i demokratiska forum, representera och föra fram elevers röst och värna elevers rättigheter.

Elevernas riksförbund verksamhet bedrivs med stöd från bland annat Skolverket, MUCF, Folkhälsomyndigheten och Allmänna Arvsfonden. 

Elevernas riksförbund demokratisk skola

Förbundsstyrelsen

Presidiet

Ordförande elevernas riksförbund

Jennie Gustafsson
Ordförande

Jennie har för tredje året uppdraget som ordförande. Det är ett heltidsuppdrag där fokus ligger på att leda och representera förbundet. Hon tycker att det bästa med uppdraget är att få arbeta med sina hjärtefrågor på heltid, demokrati och rätten till en bra och trygg utbildning.

Chiara bild hemsida

Chiara Bergmark
1a Vice ordförande

Chiara Bergmark går på Katedralskolan i Lund och sitter för tredje året i rad som första vice förbundsordförande förbundet. Hon brinner för ett jämlikare samhälle och en rättvisare skola. Ingen vet bättre hur det är att vara elev idag än vi elever, och det är dags att vår röster lyfts i debatten om vår framtid.

Oskar bild hemsida

Oskar Siri
2a Vice ordförande

Oskar bor i Stockholm och går på Tibble Gymnasium Campus Täby. Han har ett stort intresse för skolpolitik och har varit engagerad i elevråd till och från sedan mellanstadiet. I bagaget har han två års engagemang i Ung teaterscen och bland annat varit med i drivit påverkansarbete inom kulturfrågor.

Ledamöter

Anes bild hemsida 2

Anes Asic

Anes är nu inne på sitt tredje år som ledamot i förbundstyrelsen. Han går andra året på ekonomiprogrammet och tycker mycket om ekonomi, organisatoriskt ledarskap och struktur. Under högstadiet blev han engagerad i elevrådet. Trygghet, inkludering och skoldemokrati diskuterades numera på elevnivå. Därför var också dessa frågor hjärtefrågor för Anes när han klev in i organisationen.

Vidar bild hemsida

Vidar Ekman

Vidar Ekman blev invald som ledamot till förbundsstyrelsen 2020. Han är 15 år gammal och går på Nobla skolan Saltsjö-boo i Nacka. Han har varit aktiv i elevrådet på sin skola i 9 år och har nu under senaste året tagit över ordförandeposten. En av Vidars hjärtefrågor är att skolan ska vara en trygg miljö för alla.

Leandra Gashi

Leandras engagemang för skolpolitiska frågor och elevers rättigheter började i grundskolan när hon mötte orättvisa situationer och kände att elevernas röster inte blev hörda. Då förstod hon vikten av en fungerande elevdemokrati och elevråd. Alla elever ska ha rätt till att känna till sina grundläggande demokratiska rättigheter!

Emil Ryd

Emil bor i Stockholm och går på Kungsholmens gymnasium. Han är nu inne på sitt andra år som ledamot i förbundsstyrelsen. Hans hjärtefråga är en stärkt elevhälsa.

Maja Sjögren

Maja är nu inne på sitt andra år som ledamot i förbundstyrelsen. Hennes engagemang började 2016 i sitt elevråd och fick kontakt med förbundet. Sen dess har hon varit utbildare och även ordförande för vår region Skåne. Att få nya upplevelser och att få möjlighet till att påverka skolsverige är det hon gillar mest med sitt uppdrag.

Ebba Sjöstrand

Ebba är nu inne på sitt andra år som ledamot i förbundstyrelsen Hon har suttit som ledamot i Viaskolans elevråd länge och blev vald till ordförande i elevrådet vid höstterminens start. Hon har varit engagerad i förbundet sedan 2018, först som medlem, sedan som ledamot i region Stockholms styrelse och som utbildare.

REGIONALA SAMARBETEN

Vi har tre regioner

Elevernas riksförbund har tre regioner: STHLM, SKÅNE och VÄST. Regionerna samlar elever i Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götaland regionen.

Vårt huvudkontor

Personal

Amanda Lindestreng Generalsekreterare
0707188803

Frida Lantz Utbildningssamordnare
0707188806

Helin Malekshahi projektmedarbetare demokratiforum 0707188807

Anna Ramsay Aigrot
Pressekreterare
0707188804

Malin Klein
Medlemssamordnare
0707188809

Brendan Rajakumar
Föreningsstödjare
0721457723

Nathalie Sjösvärd regionssamordnare
0707188808

Amanda Björkman
PROJEKTLEDARE ELEVERS RÄTTIGHETER 0707188805

Harry Skärlund
projektledare elevers arbetsmiljö 0707188810

Bli medlem och engagera dig för en bättre och mer demokratisk skola