Skolpersonal

Våra utbildningar

HELDAG

Utbildningen riktar sig till skolor som vill öka engagemanget hos lärare och elever för en bättre skola! Vi kommer att prata om varför skoldemokrati är viktigt, vad vuxna på skolan kan göra för att praktiskt stötta och stärka elevinflytandet samt ge goda exempel på vad som händer när elever får möjlighet att påverka sin skola.

● Grundprinciperna för elevinflytande

● Elevers rättigheter

● Workshop i hur skolans strukturer kan stötta elevinflytandet

● Hur skapas engagemang och hur samarbetar ni med skolans elever?

Pris: 10 000 kr

För frågor och bokning kontakta vår utbildningssamordnare Lara på lara@elevernasriksforbund.se eller ring henne på 070 – 718 88 06.