UTBILDNING FÖR

SKOLPERSONAL

LÄNGD Halvdag, 3h

VAR Digitalt på mötesplattformen Zoom

PRIS 8000 kr

DELTAGARE 5-50 lärare eller annan skolpersonal

INNEHÅLL

Frågor om våra utbildningar? Hör av dig till vår medlemssamordnare Frida på frida@elevernasriksforbund.se eller 070 718 88 06.