UTBILDNING OM

STYRELSEARBETE

LÄNGD Halvdag, 3h

VAR Digitalt på mötesplattformen Zoom

PRIS 8000 kr (6000 kr för medlemmar)

DELTAGARE 5-50 elever

INNEHÅLL

Frågor om våra utbildningar? Hör av dig till vår medlemssamordnare Frida på frida@elevernasriksforbund.se eller 070 718 88 06.