Valmanifest

Den svenska skolan står inför stora utmaningar inom flera områden. För att komma till bukt med de problem som finns krävs ett ökat fokus på de som möter utmaningarna dagligen – nämligen eleverna. Att elever inte har möjlighet att rösta i valen betyder inte att deras röster ska förbises. Vi kräver en valdebatt med elevfokus på riktigt!

läs vad vi kräver inom varje fokusområde

Elevfokus på riktigt

Tillsammans med experter och elever har vi tagit fram tre filmer, en var om respektive fokusområde, med syfte att lyfta elevernas vittnesmål om de problem eleverna möter i dagens skola. Eleverna beskriver sina upplevelser och vad de behöver av makthavarna för att det ska bli bättre. Experterna problem beskriver området, pratar om lösningar och hur man kan arbeta med problemet.

Spela videoklipp

Medverkande: Lina Axelsson Kihlblom, skolminister. Malcom 17 år, Miranda 18 år.

Spela videoklipp

Medverkande: Malin Brun, ledningsavsvarig psykolog på Academedias grundskolor. Marieta 18 år och Devansh 15 år.

Spela videoklipp

Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. Marieta 18 år och Devansh 15 år.

Diskussionsfrågor till valmanifestet

Gymnasieexamen och gymnasiebehörighet:

  • Vet ni hur er utbildning och era betyg kommer påverka era chanser till jobb och/eller utbildning i framtiden?
  • Om inte, har ni tillgång till en SYV som kan svara på era frågor?
  • Får ni det stöd ni behöver från era lärare/ annan personal för att uppnå era mål i skolan?
  • Vad skulle ni behöva för att bli mer motiverade i skolan?

Lärarbristen:

  • Vet du om du någonsin har blivit undervisad av en obehörig lärare?
  • Om så är fallet, hur upplevde du det?
  • Vilken är den viktigaste egenskapen hos en bra lärare?

Elevers psykiska hälsa: 

  • Hur ser det ut för er?
  • Har ni tillgång till hjälp och stöd när ni behöver det?
  • Om inte – vad saknas?

LADDA NER VALMANIFESTET!