regioner

På denna sida hittar du information om våra tre regionala organisationer, vad de arbetar med, information om regionala träffar och kontaktuppgifter till respektive region samt kontaktuppgifter till våra regionsamordnare.

Elevernas riksförbund har tre regionala organisationer som ligger under riksorganisationen – Elevernas riksförbund – SKÅNE, Elevernas riksförbund – VÄST och Elevernas riksförbund – STHLM. Regionerna fungerar som självständiga organisationer med egna styrelser, stadgar och verksamhet och ger dig som elev möjligheten att påverka skolan även på regional nivå. Den övergripande visionen är densamma – en bättre och mer demokratisk skola! 

Regionskongressen 2023- Du har makten!

Varmt välkomna till årets regionskongress!

Regionskongressen är regionens årsmöte och högst beslutande organ. För dig som är aktiv i elevrådet/elevföreningen på din skola är kongressen en möjlighet att utöka ditt engagemang och vara med och påverka vilken verksamhet och vilka frågor som regionen ska driva under det kommande året! 

Delta på regionskongressen för att: 

→ Lyfta de frågor som är viktiga för dig eller ditt elevråd och se till att regionen driver de frågor som just du brinner för.
→ Träffa elever från andra skolor i regionen och utbyta erfarenheter.
→ Lära dig mer om hur ett årsmöte går till.
→ Lära dig mer om Elevernas riksförbund.
→ Engagera dig som förtroendevald i regionen, exempelvis som styrelsemedlem.

DATUM: 16 MARS
PLATS: Hälsans hus, Fjällgatan 23B, Stockholm
TID: 10.00-16.00

DATUM: 13 APRIL
PLATS: Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö
TID: 10.00- 16.00

DATUM: 5 APRIL
PLATS: Medborgarhuset, Brahegatan 11, Göteborg
TID: 10.00-16.00

Påverka skolan i din region! 

Tycker du om att planera, leda, och inspirera? Vill du vara med och stärka elevers rättigheter och elevorganisering i din region? Vill du bli en stjärna på att engagera elever eller planera och genomföra event? Vill du utveckla dina kunskaper kring arbete i projektform och inom styrelsearbete? 

Nu söker vi förtroendevalda till regionerna för verksamhetsåret 2023/24! Vi söker både styrelsemedlemmar, verksamhetsrevisorer och valberedning! Uppdraget sträcker sig under ett års tid och inleds med en helgutbildning och kick-off på kansliet i Stockholm 5-7 maj. 

Du behöver inte ha någon förkunskap för att kunna söka uppdragen då du kommer att få lära dig under årets gång! All erfarenhet du samlar på dig kommer att vara till stor fördel i ditt framtida CV och du kommer att få ett intyg efter avslutat förtroendeuppdrag.

För att vara med i en regionstyrelse är det bra om du…

… brinner för elevers rättigheter och elevinflytande. 
… tycker om att samarbeta med andra.
… kan lägga minst 2 timmar i månaden (sommarledigt juni-augusti) på ditt uppdrag, och mer inför årets två stora event: DRIVKRAFT (sep/okt) och Regionskongressen (mars/april).
… kan vara med på regionshelgen den 28-30 april på kansliet i Stockholm: en kombination av utbildningshelg och kick-off.

Regionstyrelsen är de som leder organisationen när medlemmarna inte är samlade på Regionskongressen. Regionstyrelsen har minst 4 planerade möten per år, men ofta fler. Mötena kan vara på bestämd plats eller digitalt och anpassas efter när styrelsens medlemmar har möjlighet att ha möte. Vi söker nu personer som vill vara med och arbeta i Regionstyrelsen. Det är viktigt att du vill vara med och arbeta för en bättre och mer demokratisk skola.

Regionordförande (1 plats)

Har som främsta uppdrag att leda styrelsen och har huvudansvar för att driva arbetet framåt. Det är ordförande som vanligen ansvarar för att kalla styrelsen till möten och att arrangera aktiviteter för styrelsen under året. Självklart får du stöd av övriga i styrelsen och av personal på kansliet. 

Vice regionordförande (1 plats)

Har i uppdrag att ta över regionordförandeposten när regionordförande inte kan närvara och att vara stöd till regionordförande.

Ledamot (1-7 platser)

En ledamot kan ha olika uppgifter inom styrelsen. Som ledamot får du rösta om beslut inom styrelsen och sedan arbeta med att verkställa besluten på olika sätt.

Verksamhetrevisorernas uppdrag är att säkerställa att regionstyrelsen under årets gång styr verksamheten enligt de riktlinjer och ramar som anges i t.ex. verksamhetsplanen och stadgar. Med hjälp av de styrdokument som finns ser de till att regionstyrelsen gör det som Regionskongressen beslutar att de ska göra.

Verksamhetsrevisorerna har kontinuerlig dialog med regionstyrelsen om hur arbetet går och hjälper vid behov till med att tolka stadgar och styrdokument. 

Verksamhetsrevisorerna ska också skriva en kort redogörelse för hur det har gått för styrelsen under året och presentera den under nästkommande Regionskongress.

Valberedningens uppdrag är att presentera kandidater till nästkommande Regionskongress, då en ny styrelse väljs in. Uppdraget sträcker sig under ett års tid men det är framförallt på våren inför kongressen som arbetet sker. Som valberedning är du med och intervjuar kandidater till nästa års förtroendeposter och lägger fram förslag på vilka personer du tror passar för respektive roll.

Har du frågor eller vill du ansöka till ett förtroendeuppdrag? Maila hit!

  • vast@elevernasriksforbund.se —> Väst 
  • sthlm@elevernasriksforbund.se —> Stockholm
  • skane.valberedning@elevernasriksforbund.se —> Skåne
  • sanna@elevernasriksforbund.se –> Riksförbundets regionsamordnare

drivkraft 2022

En heldag fullspäckad med workshops och föreläsningar! 2022 genomfördes DRIVKRAFT i Stockholm, Göteborg och Malmö och fokuserade på psykisk hälsa och arbetsmiljö. Med och föreläste om psykisk ohälsa var även Arts & Hearts.

kontaktuppgifter

Regionerna

Vill du sitta i en styrelse?

Regionsamordnare

Sanna jansson