regioner

På denna sida hittar du information om våra tre regionala organisationer, vad de arbetar med, information om regionala träffar och kontaktuppgifter till respektive region samt kontaktuppgifter till våra regionsamordnare.

Elevernas riksförbund har tre regionala organisationer som ligger under riksorganisationen – Elevernas riksförbund – SKÅNE, Elevernas riksförbund – VÄST och Elevernas riksförbund – STHLM. Regionerna fungerar som självständiga organisationer med egna styrelser, stadgar och verksamhet och ger dig som elev möjligheten att påverka skolan även på regional nivå. Den övergripande visionen är densamma – en bättre och mer demokratisk skola! 

Vill du sitta i styrelsen i din region?

Varje år i mars/april håller Elevernas riksförbund – (SKÅNE, STHLM, VÄST) en regionskongress som är föreningens årsmöte. Här beslutas det om vilka frågor regionen ska jobba med det kommande året och en ny styrelse väljs in. Styrelsen består av elever från olika skolor i regionen och leder arbetet fram till nästa kongress. Vill du veta mer om styrelsens arbete kan du kontakta dem direkt via mailadressen nedan. 

Är du intresserad av att vara med och leda arbetet för ökad elevdemokrati i regionen? Då tycker vi att du ska söka till kommande styrelse! Du anmäler enkelt ditt intresse direkt, när som helst under året. Kontaktuppgifterna finns nedan.

drivkraft 2022

En heldag fullspäckad med workshops och föreläsningar! Årets DRIVKRAFT genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö och fokuserade på psykisk hälsa och arbetsmiljö. Med och föreläste om psykisk ohälsa var även Arts & Hearts.

Vi ses nästa gång!

kontaktuppgifter

Regionerna

Styrelsen

Vill du sitta i en styrelse?

Regionsamordnare

Sanna jansson

Helena Eriksson