Vår verksamhet

Elevernas riksförbund är en organisation av och för elever. Det betyder att förbundet utgörs av våra medlemmar som är elever och att vi verkar för deras intressen. Våra medlemmar är elevråd, elevkårer och andra former av elevföreningar på övre grundskolan och gymnasiet. Vi grundades 1994 av elever som ville ha en bättre och mer demokratisk skola, vilket är vår vision än idag. I januari 2021 bytte vi namn från Sveriges elevråd – SVEA till vårat nuvarande namn, Elevernas riksförbund.

Vi finns för att samla och stärka elever i demokratiska forum, representera och föra fram elevers röst och värna elevers rättigheter.

Elevernas riksförbund verksamhet bedrivs med stöd från bland annat Skolverket, MUCF, Folkhälsomyndigheten och Allmänna Arvsfonden. 

Elevernas riksförbund följer Dataskyddsförordningen GDPR och behandlar de personuppgifter ni matar in med noggrann försiktighet. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter HÄR!

Elevernas riksförbund och våra regioner anordnar årligen nationella, regionala och lokala träffar för våra medlemmar. I höst har vi vårt årsmöte Elevrådskongressen.

Är ni intresserade av att vara värd för en av våra träffar? Läs mer här

Utöver den nationella verksamheten har Elevernas riksförbund tre regionala föreningar som bedriver egen verksamhet. Dessa är Elevernas riksförbund – SKÅNE, Elevernas riksförbund – STHLM och Elevernas riksförbund – VÄST. Läs mer om dem här.

Elevrådsfonden är en pott med pengar som medlemmar hos Elevernas riksförbund kan ansöka ifrån. Fonden finns för att ni ska kunna genomföra idéer och få kunskap och verktyg som gör skolan bättre och roligare. Läs mer och sök HÄR!

Bild: Förbundsstyrelsen 2023

KOntaktuppgifter

Här finner du kontaktuppgifter till de som arbetar hos oss, tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Arbeta hos oss

Här lägger vi upp lediga tjänster, kika här om du söker jobb eller praktik.

Läs om exempel på elevinflytande!

För att främja vårt arbete med att inkludera elevers röster i demokratin finns “Hör ni mig”, en serie där vi vill visa vilken inverkan elever verkligen KAN och HAR på vårt samhälle.

Vi lyfter elever som identifierat ett problem i sin omgivning och genomfört ett intiativ för att göra något åt det. Med detta vill vi både uppmuntra och inspirerar andra elever och samtidigt hjälpa dem att synas och höras!  

Elevfokus på riktigt

Tillsammans med experter och elever tog vi under 2022 fram tre filmer, en var om respektive fokusområde för 2022, med syfte att lyfta elevernas vittnesmål om de problem eleverna möter i dagens skola. Läs mer om våra fokusfrågor HÄR!

Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare. Marieta 18 år och Devansh 15 år.

Medverkande: Malin Brun, ledningsavsvarig psykolog på Academedias grundskolor. Marieta 18 år och Devansh 15 år.

Medverkande: Lina Axelsson Kihlblom, fd. skolminister. Malcom 17 år, Miranda 18 år.

Vi på Elevernas riksförbund arbetar för en bättre och mer demokratisk skola. Tillsammans med skolor runtom i Sverige utvecklar och stärker vi skoldemokratin genom Demokratiforum.

Demokratiforum lanserades efter samtal med lärare, rektorer och elever som efterlyste en mötesplats för att samtala om svåra ämnen som berör deras gemensamma arbetsmiljö, såsom diskriminering, kränkande särbehandling och psykisk ohälsa. 

Du kan boka ditt eget Demokratiform! Titta på filmen för att se mer om hur det går till.