Bli värd för en nationell träff

Elevernas riksförbunds nationella träffar är stora evenemang där elever från hela Sverige möts. Under året genomförs två större nationella träffar, Elevrådskongressen och USE YOUR VOICE. Träffarna är ett tillfälle för våra medlemmar att utvecklas, nätverka med andra engagerade och besluta om organisationens framtida arbete!

nationella träffar

Elevrådskongressen (EK)

Elevrådskongressen är vårt årsmöte där våra medlemmar tillsammans med deras elevföreningar beslutar om kommande verksamhetsår. Under kongressen diskuteras det vilka frågor vi ska fokusera på i vårt påverkansarbete, vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och mycket mer! 

Att delta på Elevrådskongressen är för många en möjlighet att för första gången få ta del av och lära sig hur demokrati fungerar i praktiken. Deltagarna får med sig användbar kunskap om föreningsarbete samtidigt som de beslutar om riksförbundets framtid och arbete.

use your voice (uyv)

USE YOUR VOICE är en utbildningshelg fylld av möjligheter för elevråd och andra demokratiska elevföreningar runt om i Sverige att växa sig starkare. Träffen fungerar som en mötesplats där deltagarna kan utbyta erfarenheter, kunskap eller starta samarbeten. Vi vill ge förutsättningar för unga att känna till sina rättigheter, ge verktyg för hur de kan samverka med varandra, samt hur elever kan påverka i skolan och i lokalsamhället. 

Genom utbildningar och möten av och för unga mobiliserar vi elevråd, elevkårer och andra demokratiska elevföreningar, så ni får verktyg och kunskap som behövs för att förändra skolan till det bättre!

Vad värdskolan får!

Medial bevakning:

I samband med våra nationella träffar arbetar vi aktivt för så stor medial uppmärksamhet som möjligt. Det gör vi både för att vill vi förstärka organisationens position, lyfta våra medlemmars röster samt för att lyfta den skola och/eller kommun som är värd för träffen.

Att skapa olika forum där elever från hela landet kan mötas, utbyta erfarenheter och tillsammans visionera om framtidens skola är viktigt. Våra medlemmars röster måste bli hörda och skolor/kommuner som aktivt arbetar för detta förtjänar att bli uppmärksammade!

 • Skolan/kommunen får utrymme att synas och omnämnas i all medial bevakning som sker i samband med träffen.
 • Skolan/kommunen får annonsplats i inbjudan, och på elevernasriksforbund.se.

Skolans elevförening:

Skolans elevråd/elevförening får gärna delta som volontärer under genomförandet av träffen och enligt överenskommelse i planeringen. Detta innebär att volontärerna erhåller en mindre utbildning i projektledning från oss.

 • Sitta i infodisken.
 • Hjälpa till vid in- och utcheckning.
 • Hjälpa personalen med uppgifter inför t.ex. kvällsaktiviteter, pynta och att förbereda, ta fram/ta undan fika och mellis.
 • Hjälpa till att ställa iordning lokaler såsom utskotts- och sovsalar.
 • Städa under dagarna så att det känns rent.
 • Vid behov hjälpa till med andra arbetsuppgifter som personalen behöver hjälp med.

Efter träffen får samtliga volontärer ett intyg som bevis på deras arbete. Något de senare kan ha med på CV:t! 

Utbildning:

Skolan får i efterhand skräddarsy ett utbildningspaket till värde av 22 000- 26 000 kr, som passar skolans elever och skolpersonal allra bäst!

Välj ut två av följande utbildningar:

Den fokuserar på den kunskap elevråden/elevkårerna behöver för att driva ett strukturerat, inkluderande och engagerande arbete på skolan. Den är för alla elevråd/elevkårer på högstadiet och gymnasiet.

 • Organisering av elevrådet
 • Lagar och regler i skolan
 • Gruppdynamik
 • Framgångsfaktorer för elevers organisering
 • Skoldemokrati
 • Demokratiska möten och representation

Det är lagstadgat att det på svenska skolor ska finnas av eleverna valda elevskyddsombud. Utbildningen för elevskyddsombud fokuserar på den kunskap som behövs för att föra fram elevernas röst i skolans arbetsmiljöarbete.

 • Fokus på psykosocial och fysisk arbetsmiljö i skolan
 • Lagar och regler i skolan
 • Trygghet och studiero
 • Praktiskt Arbetsmiljöarbete med skyddsrond

Utbildningen för skolpersonal riktar sig till skolor som vill öka engagemanget för en fungerande skoldemokrati på skolan. Vi fokuserar på vad vuxna på skolan kan göra för att praktiskt stötta och stärka elevinflytandet.

Anpassad för 5- 50 deltagande lärare och/eller annan skolpersonal.

Allt ni behöver veta!

Det är enkelt att vara värdskola! Vi har lång erfarenhet av att anordna träffar. Därför behöver inte skolan/kommunen inte lägga ner speciellt mycket tid på att planera inför träffen.

 • Lokal för övernattning med plats för cirka 150 elever.
 • En bra aula/sal med sittplatser för alla.
 • Tillgång till ett tiotal klassrum.
 • Kost, bespisning och bespisningspersonal.
 • Viss teknisk utrustning, exempelvis skrivare och Wi-Fi.
 • Våra nationella träffar sker över en helg, vilket innebär att vi behöver ha tillgång till lokalerna från fredag eftermiddag – söndag eftermiddag.

Totala kostnaden varierar beroende på matkostnader och löner i olika kommuner.

Utöver detta får den som är värd givetvis vara mer delaktig. Ramarna för hur det kan bli utgörs av fantasin. Ju tätare samarbete desto roligare!

 • All personal och utbildare (ca 30-40 pers), samt deras resor och färdkost.
 • All planering och administration före, under och efter träffen.
 • Utbildningskostnader och allt övrigt material.
 • Under våra träffar råder det alltid strikt alkohol- och drogförbud.
 • Samtlig personal är utbildad i HLR.
 • Inför och under träffen arbetar vi aktivt med att försäkra oss om att alla deltagare känner sig trygga och inkluderade.

Är ni intresserade av att vara värd? kontakta oss!

Skicka ett mail

info@elevernasrikforbund.se