LÄR ER MER OM SKOLDEMOKRATI TILLSAMMANS MED OSS

Elevernas riksförbund erbjuder utbildningar för elever, elevråd och skolpersonal som vill lära sig mer om demokrati, elevrådsarbete och skolans arbetsmiljö. Alla våra utbildningar hålls i dagsläget digitalt under en halvdag, men är interaktiva och likvärdiga våra fysiska utbildningar.

ELEVRÅD OCH ELEVKÅRER

ELEVSKYDDSOMBUD

SKOLPERSONAL

Utbildningen för elevråd fokuserar på den kunskap elevråden behöver för att driva ett strukturerat, inkluderande och engagerande arbete på skolan. Våra elevrådsutbildningar riktar sig till alla elevråd på högstadiet och gymnasiet. 

Det är lagstadgat att det på svenska skolor ska finnas av eleverna valda elevskyddsombud.  Utbildningen för elevskyddsombud fokuserar på den kunskap som behövs för att föra fram elevernas röst i skolans arbetsmiljöarbete.

Utbildningen för skolpersonal riktar sig till skolor som vill öka engagemanget för en fungerande skoldemokrati på skolan. Vi fokuserar på vad vuxna på skolan kan göra för att praktiskt stötta och stärka elevinflytandet.

Frågor om våra utbildningar? Kontakta oss på utbildning@elevernasriksforbund.se eller 070 718 88 06.

STYRELSEARBETE

FÖRDJUPNINGSKURSER

Vill ni lära er mer om styrelsens struktur, roller och uppdrag? Under styrelseutbildningen så lär ni er allt om vad elevrådsstyrelsen gör i praktiken och hur ni får till ett årsmöte av rang.

Våra fördjupningskurser ger eleverna möjlighet att genom olika interaktiva övningar fördjupa sig inom elevinflytande, påverkansarbete och skoldemokrati.