Spela videoklipp

Se hela filmen med ljud

Elevernas riksförbund är en organisation av och för elever. Det betyder att förbundet utgörs av våra medlemmar som är elever och att vi verkar för deras intressen. Våra medlemmar är elevråd, elevkårer eller andra former av elevorganiseringar på övre grundskolan och gymnasiet. Vi grundades 1994 av elever som ville ha en bättre och mer demokratisk skola, vilket är vår vision än idag. I januari 2021 bytte vi namn från Sveriges elevråd – SVEA till vårat nuvarande namn, Elevernas Riksförbund.

Jag vill bli medlem

Inte medlem än? Det är lätt ordnat! Skicka ett mail till medlemskap@elevernasriksforbund.se

JAG ÄR MEDELM

Här hittar ni era medlemsförmåner, material och vad som är på gång hos oss!

Under 2022 har Elevernas riksförbund drivit projektet “Motståndskraftig Skola”. Genom projektet undersöktes elevers upplevelser av inflytande, delaktighet och psykisk hälsa under pandemin. 

Projektet har vägletts av fyra frågeställningar:

  • Hur har rätten till inflytande och delaktighet påverkats av pandemin?
  • Hur har elevers hälsa påverkats av pandemin/pandemins påverkan på skolan?
  • Vad behöver eleverna för stöd för att motverka de negativa konsekvenserna av pandemin? 
  • Hur förebygger vi att en liknande krissituation drabbar elever och deras psykiska hälsa i samma utsträckning i framtiden?

Resultaten av projektet presenteras i denna rapport, i två delar – Pandemins påverkan och Insikter framöver. Rapporten avslutas med ett avsnitt om Elevernas riksförbunds arbete. Klicka på knappen nedan för att ta del av den i sin helhet. 

Läs om exempel på elevinflytande!

För att främja vårt arbete med att inkludera elevers röster i demokratin har vi startat “Hör ni mig”, en ny serie där vi vill visa vilken inverkan elever verkligen KAN och HAR på vårt samhälle.

Vi lyfter elever som identifierat ett problem i sin omgivning och genomfört ett intiativ för att göra något åt det. Med detta vill vi både uppmuntra och inspirerar andra elever och samtidigt hjälpa dem att synas och höras!  

Under december lyfter vi ett exempel varje advent!