Spela videoklipp

Se hela filmen med ljud

Elevernas riksförbund är en organisation av och för elever. Det betyder att förbundet utgörs av våra medlemmar som är elever och att vi verkar för deras intressen. Våra medlemmar är elevråd, elevkårer och andra former av elevföreningar på övre grundskolan och gymnasiet. Varje år på årsmötet antar medlemmarna en Fokusfråga, under 2022-2023 är det ”Elevfokus på riktigt”. Vi grundades 1994 av elever som ville ha en bättre och mer demokratisk skola, vilket är vår vision än idag. 2021 bytte vi namn från Sveriges elevråd – SVEA till Elevernas riksförbund.

Jag vill bli medlem

Inte medlem än? Det är lätt ordnat! Skicka ett mail till medlemskap@elevernasriksforbund.se

JAG ÄR MEDELM

Här hittar ni era medlemsförmåner, material och vad som är på gång hos oss!

Dags för regionskongress!

I mars och april är det dags för regionskongressarna i Stockholm, Skåne och Väst! 

Regionskongressen är regionens årsmöte och högst beslutande organ. För dig som är aktiv i elevrådet/elevföreningen på din skola är kongressen en möjlighet att utöka ditt engagemang och vara med och påverka vilken verksamhet och vilka frågor som regionen ska driva under det kommande året! 

Delta på regionskongressen för att: 

→ Lyfta de frågor som är viktiga för dig eller ditt elevråd och se till att regionen driver de frågor som just du brinner för.
→ Träffa elever från andra skolor i regionen och utbyta erfarenheter.
→ Lära dig mer om hur ett årsmöte går till.
→ Lära dig mer om Elevernas riksförbund.
Engagera dig som förtroendevald i regionen, exempelvis som styrelsemedlem.

Boka demokratiforum!

Vill ni ha hjälp att förbättra relationen mellan elever och skolpersonal på skolan? 

Genom att prata om genom att prata om frågor som rör psykisk och fysisk arbetsmiljö, diskriminering och elevinflytande syftar projektet att göra just detta. Kolla på filmen för att veta mer! 

Under 2022 har Elevernas riksförbund drivit projektet “Motståndskraftig Skola”. Genom projektet undersöktes elevers upplevelser av inflytande, delaktighet och psykisk hälsa under pandemin. 

Projektet har vägletts av fyra frågeställningar:

  • Hur har rätten till inflytande och delaktighet påverkats av pandemin?
  • Hur har elevers hälsa påverkats av pandemin/pandemins påverkan på skolan?
  • Vad behöver eleverna för stöd för att motverka de negativa konsekvenserna av pandemin? 
  • Hur förebygger vi att en liknande krissituation drabbar elever och deras psykiska hälsa i samma utsträckning i framtiden?

Resultaten av projektet presenteras i denna rapport, i två delar – Pandemins påverkan och Insikter framöver. Rapporten avslutas med ett avsnitt om Elevernas riksförbunds arbete. Klicka på knappen nedan för att ta del av den i sin helhet. 

Läs om exempel på elevinflytande!

För att främja vårt arbete med att inkludera elevers röster i demokratin finns “Hör ni mig”, en serie där vi vill visa vilken inverkan elever verkligen KAN och HAR på vårt samhälle.

Vi lyfter elever som identifierat ett problem i sin omgivning och genomfört ett intiativ för att göra något åt det. Med detta vill vi både uppmuntra och inspirerar andra elever och samtidigt hjälpa dem att synas och höras!