Spela videoklipp

Se hela filmen med ljud

Elevernas riksförbund arbetar för en bättre och mer demokratisk skola. 

Vi samlar och stärker elevråd i demokratiska forum, värnar om elevers rättigheter samt representerar och för fram elevers röst.

RAISE YOUR VOICE är Elevernas riksförbunds –  utbildningshelg under valåret, en nationell utbildning där unga engagerade i skolfrågor tillsammans kan stärka sina röster. Med anledning av valåret 2022 kommer utbildningshelgen att fokusera på de allmänna valen och ungas delaktighet i demokratin. Utbildningarna och samtalen kommer att fokusera på vilken roll unga och skolan spelar i och för en stark demokrati.

Detta är ett tillfälle att träffa andra engagerade ungdomar, få mer kunskap om dina rättigheter och chansen att höja din röst i samhället! Det finns ett begränsat antal platser, anmäl dig redan idag för att säkra din plats! 

Välkommen på Snack(s) och politik! En eftermiddag där du både kommer snacksa och snacka politik med andra elever från din region.

Under eftermiddagen kommer vi på Elevernas riksförbund prata om på vilka sätt du kan göra din röst hörd och påverka politiken på lokal och nationell nivå.

Efter det kommer vi ha ett valsamtal om våra tre fokusfrågor som är: elevers psykiska hälsa, behörighet till gymnasiet och gymnasieexamen, och lärarbristen.

Läs om exempel på riktigt elevinflytande!

För att främja vårt arbete med att inkludera elevers röster i demokratin har vi startat “Hör ni mig”, en ny serie där vi vill visa vilken inverkan elever verkligen KAN och HAR på vårt samhälle.

Vi lyfter elever som identifierat ett problem i sin omgivning och genomfört ett intiativ för att göra något åt det. Med detta vill vi både uppmuntra och inspirerar andra elever och samtidigt hjälpa dem att synas och höras!  

Klicka på knappen för att läsa om eleverna vi lyfter, nytt exempel varje månad!

Elevers upplevelser av pandemin

Vi på Elevernas riksförbund ser ett stort behov att lyfta elevers upplevelser från skoltiden under pandemin. I samtal med våra medlemmar vet vi att det är många elever som har mått psykiskt dåligt, som har haft det tufft med motivationen kopplat till skolarbetet och att elevers möjlighet till inflytande varit bristfälligt.

Hör från elevråden på Tibbles Gymnasium i Täby (Stockholm) och Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev_