Elevrådskongressen

Elevrådskongressen (EK) är Elevernas riksförbunds årsmöte. På årsmötet beslutar våra medlemmar om vilka frågor vi ska fokusera på i vårt påverkansarbete, vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och mycket mer! Det dem beslutar om kommer ligga som grund för Elevernas riksförbunds arbete. Läs mer på denna sida!

Årsmötet Elevrådskongressen är avslutat! På denna sida samlar vi nu avslutande information om EK 2023. Har du frågor om årsmötet ber vi dig att kontakta Förbundsordförande Maja Sjögren: maja.sjogren@elevernasriksforbund.se

Dokument Elevrådskongressen 2023

I följande dokument kan du läsa en redogörelse om Elevrådskongressen 2023 och om de beslut som medlemmarna fattade. Dessa beslut och dokument ligger till grund för Elevernas riksförbunds arbete framåt.

propostioner

Propositionerna är klara! Nu är det dags att samla elevrådet/elevkåren och läsa igenom de förslag (propositioner) som förbundsstyrelsen vill att ni medlemmar ska besluta om. Vi rekommenderar alla som ska delta på Elevrådskongressen diskuterar propositionerna i elevrådet/elevkåren innan.

Fundera över: Vad ni tycker? Hur vill ni att organisationen ska drivas, vilka ska sitta i styrelsen och vilka frågor tycker ni är extra viktiga att driva i kampen för en bättre och mer demokratisk skola? 

Möteshandlingar

Möteshandlingarna finns att läsa inom kort! I dem får ni en överblick av vad vi kommer gå igenom under årsmötet. Det är bra att gå igenom möteshandlingarna innan kongressen för att ha en uppfattning om vad som kommer diskuteras.

  • Vad vi kommer prata om under årsmötet
  • En summering av föregående verksamhetsår 
  • Elevernas riksförbunds ekonomi

KOntakt

Vid frågor om Elevrådskongressen (EK) kontakta Förbundsordförande Maja Sjögren: maja.sjogren @elevernasriksforbund.se.