Styrdokument

Här finner ni våra styrdokument. Samtliga visar hur vi som organisation arbetar, våra fokusområden, grundprinciper, stadgar, hur vi arbetar samt hur vi driver de frågor våra medlemmar vill.

Fokusdokument

Vill du veta vilka frågor våra medlemmar vill att vi driver? SE HIT!

skolpolitiskt program

Programmet är ett samlingsdokument för vad organisationen tycker i olika frågor och ger påverkansarbetet verklighetsförankring och legitimitet och stärker Elevernas riksförbund i arbetet med att representera och föra fram elevers röst.

Grundprinciper

Elevernas riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation av och för elever på högstadiet och gymnasiet. Vi samarbetar inte med partier, organisationer eller individer som inte står för demokratiska värden eller delar våra grundprinciper. Klicka här för att läsa våra samtliga grundprinciper.

Verksamhetsplan

Läs vår verksamhetplan för 2022.

Årsmöteprotokoll 2021

Vill du se hur våra årsmöten fungerar eller vill du veta vad vi kom fram till 2021? Klicka dig vidare här!

Stadgar

Här finner ni våra stadgar, som visar vilka regler vi följer och hur vi arbetar.

Frågor? Kontakta oss!

Har du frågor om något att våra styrdokument eller om hur vi som organisation arbetar? Kontakta oss på info@elevernasrikforbund.se