regionskongress 2024 i region väst

18-19 april ses vi i Borås!

Regionskongressen är Elevernas riksförbund. VÄST:s årsmöte och högst beslutande organ.

Du som medlem får möjlighet att träffa andra elever, diskutera skolfrågor och var med och bestämma vad regionen ska jobba med under det kommande verksamhetsåret.

Välkommen till regionskongressen!

 

Det är en unik möjlighet för elever att

sammanstråla, diskutera skolrelaterade frågor och bidra till att

definiera regionens fokusområden för det kommande

verksamhetsåret. Det handlar om vilka initiativ ni anser vara mest

relevanta för region VÄST att prioritera. Exempel på detta är att öka

antalet medlemsträffar, förbättra skolmaten eller intensifiera vårt

arbete med att främja elevers psykiska hälsa.

Alla elevföreningar inom Elevernas riksförbund – VÄST

har rätt att skicka två representanter till kongressen. Dessutom

erkänns deltagandet som en giltig frånvaro från skolan. Vi ser fram

emot ert engagemang och deltagande för att tillsammans forma en

ännu bättre region för alla elever. 

 

För väntelista kontakta: madeleine@elevernasriksforbund.se